Přijímací zkoušky

Podmínky účasti na přijímací zkoušce
26.4.2021

Podmínky účasti na přijímací zkoušce

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, které vstoupilo v platnost 26. dubna 2021, umožní škola uchazeči o střední vzdělávání osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, pouze pokud uchazeč a) nemá příznaky onemocnění COVID-19 a b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak. Škola, která organizuje přijímací zkoušku, kontroluje, zda uchazeč splňuje podmínky osobní přítomnosti na školní přijímací zkoušce (viz výše). Pokud uchazeč tyto podmínky nesplňuje, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní. Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad.