19.5.2021

Druhé kolo přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení

Vzhledem k volné kapacitě vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení.

 

Přihlášku je nutné podat nejpozději 10. 6. 2021 ředitelce školy, a to buď

    • poštou na adresu školy (Baarova 360, 140 00 Praha 4 - Michle),
    • osobně na sekretariát školy,
    • datovou schránkou (ID datové schránky: km7wg2d),
    • nebo do poštovní schránky na budově školy.

Formulář přihlášky si můžete stáhnout zde

K přihlášce není nutné přikládat lékařské potvrzení.

Na základě přihlášky bude uchazeč pozván k pohovoru.

Vzor vyplnění první strany přihlášky: