2.6.2021

Druhé kolo přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení

Termín ústní přijímací zkoušky ve druhém kole přijímacího řízení je stanoven na čtvrtek 10. 6. 2021. Přesný čas, kritéria hodnocení a další důležité informace zjistí uchazeči ve své pozvánce.

Výsledky druhého kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na budově školy a na webu školy nejdříve 17. 6. 2021. Výsledky budou zveřejněny pod registračními kódy, které uchazeči obdrželi v pozvánce k přijímací zkoušce.