28.4.2023

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Evidenční číslo

Pořadí

Celkem

Přijetí

762023

1

138,65

přijat

1012023

2

138,15

přijat

692023

3

133

přijat

492023

4

127

přijat

802023

5

120

přijat

852023

6

119

přijat

782023

7

118,85

přijat

792023

8

118,3

přijat

752023

9

111

přijat

1102023

10

108,25

přijat

922023

11

102,55

přijat

1052023

12

91,5

přijat

1022023

13

91,35

přijat

1062023

14

83

přijat

1032023

15

81,65

přijat

862023

16

81,1

přijat

702023

17

78,95

přijat

892023

18

77,75

přijat

1092023

19

74,35

přijat

1042023

20

60,5

nepřijat

1112023

21

46,05

nepřijat

1072023

22

33,35

nepřijat

 

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí poštou nezasílá.

Přijatý uchazeč potvrdí svůj úmysl studovat na naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí (tzn. do 16. 5. 2023) odevzdá ředitelce školy vyplněný zápisový lístek, a to buď poštou na adresu školy (Baarova 360, 140 00 Praha 4 - Michle), či osobně na sekretariát školy. Zápisový lístek vydá uchazeči jeho ZŠ. Pokud nedojde k odevzdání zápisového lístku v uvedené lhůtě, vzdává se uchazeč práva být přijat ke studiu a místo něho může být přijat jiný uchazeč.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno poštou na adresu zákonného zástupce uvedenou v přihlášce. Proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí odvolání.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies