26.5.2023

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Evidenční číslo

Celkem

Přijetí

5532023

123,1

přijat

5052023

121,55

přijat

5672023

120,4

přijat

4612023

113,7

přijat

5582023

111,55

přijat

5662023

111,1

přijat

5702023

110,65

přijat

5522023

109

přijat

5622023

106,55

přijat

5632023

106,2

nepřijat

pro nedostatečnou kapacitu

4682023

105,4

nepřijat

pro nedostatečnou kapacitu

5162023

102,95

nepřijat

pro nedostatečnou kapacitu

5282023

100,75

nepřijat

pro nedostatečnou kapacitu

4942023

100,35

nepřijat

pro nedostatečnou kapacitu

5242023

96,5

nepřijat

pro nesplnění podmínek

5322023

95,1

nepřijat

pro nedostatečnou kapacitu

5682023

94,15

nepřijat

pro nedostatečnou kapacitu

5062023

89,95

nepřijat

pro nedostatečnou kapacitu

5122023

89,85

nepřijat

pro nedostatečnou kapacitu

5512023

87,4

nepřijat

pro nedostatečnou kapacitu

5252023

81,7

nepřijat

pro nesplnění podmínek

5612023

80,95

nepřijat

pro nesplnění podmínek

5592023

74,15

nepřijat

pro nesplnění podmínek

5202023

72,45

nepřijat

pro nesplnění podmínek

4792023

68,35

nepřijat

pro nesplnění podmínek

5292023

66,95

nepřijat

pro nesplnění podmínek

5132023

66,2

nepřijat

pro nesplnění podmínek

5312023

66,15

nepřijat

pro nesplnění podmínek

5342023

62,35

nepřijat

pro nesplnění podmínek

 

Pozn.: V průběhu přijímacího řízení stáhlo svou žádost zpět 49 uchazečů.

Podmínkou nutnou k přijetí bylo získání min. 25 bodů z ČJL, 25 bodů z matematiky při jednotných přijímacích zkouškách a min. 25 bodů za školní přijímací zkoušku.

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí poštou nezasílá.

Přijatý uchazeč potvrdí svůj úmysl studovat na naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí (tzn. do 9. 6. 2023) odevzdá ředitelce školy vyplněný zápisový lístek, a to buď poštou na adresu školy (Baarova 360, 140 00 Praha 4 - Michle), či osobně na sekretariát školy. Zápisový lístek vydá uchazeči jeho ZŠ. Pokud nedojde k odevzdání zápisového lístku v uvedené lhůtě, vzdává se uchazeč práva být přijat ke studiu a místo něho může být přijat jiný uchazeč.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno poštou na adresu zákonného zástupce uvedenou v přihlášce. Proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí odvolání.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies