20.5.2022

Výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Výsledky jsou zveřejněny pod evidenčními čísly, která uchazeči obdrželi ve své pozvánce.

Přijatým uchazečům se rozhodnutí neposílá.

Přijatý uchazeč potvrdí svůj úmysl studovat na naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí odevzdá ředitelce školy vyplněný zápisový lístek, a to buď poštou na adresu školy (Baarova 360, 140 00 Praha 4 - Michle), nebo osobně na sekretariát školy. Zápisový lístek vydá uchazeči jeho ZŠ. Pokud nedojde k odevzdání zápisového lístku v uvedené lhůtě, vzdává se uchazeč práva být přijat ke studiu a místo něho může být přijat jiný uchazeč.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno poštou na adresu zákonného zástupce uvedenou v přihlášce. Proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat  odvolání.

 

Pořadí

Evidenční číslo přihlášky

Celkem

Přijetí

1

4372022

138,1

přijat

2

4402022

116,3

přijat

3

4162022

116,0

přijat

4

3802022

111,1

přijat

5

4132022

111,0

přijat

6

4232022

111,0

přijat

7

4072022

108,4

přijat

8

4442022

107,7

nepřijat

9

4172022

105,0

nepřijat

10

4262022

100,8

nepřijat

11

4252022

100,3

nepřijat

12

4242022

96,5

nepřijat

13

4092022

95,4

nepřijat

14

3772022

92,1

nepřijat

15

4022022

91,3

nepřijat

16

4282022

91,0

nepřijat

17

4032022

87,5

nepřijat

18

4362022

86,0

nepřijat

19

4312022

82,8

nepřijat

20

4182022

80,1

nepřijat

21

4332022

75,1

nepřijat

22

4322022

73,7

nepřijat

23

4472022

72,0

nepřijat

24

4392022

69,8

nepřijat

25

3902022

68,7

nepřijat

26

4382022

68,4

nepřijat

27

4342022

60,7

nepřijat

28

4102022

51,1

nepřijat

Nesplnili podmínky pro přijetí:

29

4292022

 

nepřijat

30

4112022

 

nepřijat

31

4432022

 

nepřijat

32

4272022

 

nepřijat

33

3922022

 

nepřijat

34

4222022

 

nepřijat

35

3972022

 

nepřijat

36

4352022

 

nepřijat

37

4192022

 

nepřijat

38

4202022

 

nepřijat

39

4412022

 

nepřijat