17.6.2021

Výsledky druhého kola přijímacího řízení

kód ke zveřejnění výsledků Rozhodnutí  
2742021 Přijat nenastoupí
2872021 Přijat nenastoupí
2722021 Přijat  
2932021 Přijat nenastoupí
3482021 Přijat  
2882021 Přijat  
3282021 Přijat nenastoupí
3542021 Přijat  
3492021 Přijat  
3472021 Přijat  
3292021 Přijat  
2662021 Přijat nenastoupí
3592021 Přijat  
3332021 Nepřijat  
3242021 Nepřijat  
2602021 Nepřijat  
3562021 Nepřijat  
3342021 Nepřijat  
2712021 Nepřijat  
3552021 Nepřijat  
2832021 Nepřijat  
2822021 Nepřijat  
2912021 Nepřijat  
3322021 Nepřijat  
3572021 Nepřijat  
2752021 Nepřijat  

Nahlédnout do spisu uchazeče je možné v pátek 18. 6. 2021 od 12.00 do 13.00.

Upozorňujeme přijaté uchazeče na nutnost potvrdit úmysl studovat na naší škole odevzdáním vyplněného zápisového lístku ředitelce školy, a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek je možné doručit buď poštou na adresu školy (Baarova 360, 140 00 Praha 4 - Michle), nebo osobně na sekretariát školy. Zápisový lístek vydá uchazeči jeho ZŠ. Pokud nedojde k odevzdání zápisového lístku v uvedené lhůtě, vzdává se uchazeč práva být přijat ke studiu a místo něho může být přijat jiný uchazeč.

V případě, že se uvolní místo, budeme přijímat další uchazeče ve výše uvedeném pořadí.