29.4.2022

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Evidenční číslo Pořadí Celkem Přijetí
642022 1 143 přijat
482022 2 116,85 přijat
662022 3 115,05 přijat
602022 4 111,65 přijat
552022 5 109,4 přijat
592022 6 102,7 přijat
652022 7 99,35 přijat
562022 8 91,75 přijat
692022 9 90,95 přijat
672022 10 86,05 přijat
492022 11 84,4 přijat
682022 12 82,65 přijat
632022 13 72,75 přijat
722022 14 71,65 přijat
532022 15 68,1 přijat
572022 16 62 přijat
522022 17 60,7 přijat

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí poštou nezasílá.

Přijatý uchazeč potvrdí svůj úmysl studovat na naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí odevzdá ředitelce školy vyplněný zápisový lístek, a to buď poštou na adresu školy (Baarova 360, 140 00 Praha 4 - Michle) či osobně na sekretariát školy. Zápisový lístek vydá uchazeči jeho ZŠ. Pokud nedojde k odevzdání zápisového lístku v uvedené lhůtě, vzdává se uchazeč práva být přijat ke studiu a místo něho může být přijat jiný uchazeč.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno poštou na adresu zákonného zástupce uvedenou v přihlášce. Proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí odvolání.