18.12.2020

Organizace vstupů do budovy

Milé studentky, milí studenti,

níže najdete plánek, díky, kterému zjistíte, kterým vchodem vcházíte do budovy, a také to, kdy máte distanční a kdy prezenční výuku v případě rotační výuky.

U každého vchodu je dozor, desinfekce a vyčleněná šatna pro danou třídu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.