Aktuality

Antigona
26.1.2024

Antigona

22.1. se žáci prvního ročníku lycea zúčastnili literárně-dramatického workshopu, ve kterém se zabývali příběhem Antigony. Pomocí čtení textů a metod dramatické výchovy prozkoumávali a prožívali tragédii Antigony i morální dilemata, kterými procházela sama hrdinka a thébská obec. Workshop byl zařazen jako součást výuky literatury v rámci bloku "Hrdinství a hrdinové". Na příkladu Antigony tak žáci mohli prozkoumat typ antické ženské hrdinky spolu se všemi tématy, která sebou nese.

Exkurze do Vídně, 7. 12. 2023
8.12.2023

Exkurze do Vídně, 7. 12. 2023

Ve čtvrtek 7. 12. podnikli studenti lycea výlet do Vídně. Cesta vlakem tam i zpět byla dlouhá a nečekaně dobrodružná, když se ukázalo, že v našem vagonu je méně sedadel než rezervovaných místenek, ale nakonec se vše vyřešilo. Prohlídku vídeňského Innere Stadt jsme zahájili na Ringstrasse u Opery, odkud jsme se po Kärtnerstrasse vydali ke katedrále sv. Štěpána. Po prohlídce Stephansdomu a pauze na oběd jsme pokračovali po Graben k údajně nejkrásnějšímu vídeňskému kostelu St. Peter. Tady jsme se zaposlouchali do tónů varhan a povzneseni duchovním zážitkem se vydali na místa bývalého židovského gheta. Vrcholem naší exkurze byla návštěva Císařské klenotnice v Hofburgu, kde jsme měli možnost vidět na vlastní oči vzácné císařské korunovační klenoty, např. Ottonskou korunu z 9. století či korunu císaře Rudolfa II. Z Hofburgu jsme se vydali k Nové radnici na Ringu na tradiční vánoční trhy, kde jsme se ponořili do vánoční atmosféry. Naše putování Vídní jsme zakončili návštěvou zšeřelého a ztichlého Minoritenkirche a kontemplací pod nasvícenou kopií Da Vinciho Večeře Páně. Domů jsme dojeli unaveni, ale naplněni zážitky.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies