Aktuality

Exkurze do Vídně, 7. 12. 2023
8.12.2023

Exkurze do Vídně, 7. 12. 2023

Ve čtvrtek 7. 12. podnikli studenti lycea výlet do Vídně. Cesta vlakem tam i zpět byla dlouhá a nečekaně dobrodružná, když se ukázalo, že v našem vagonu je méně sedadel než rezervovaných místenek, ale nakonec se vše vyřešilo. Prohlídku vídeňského Innere Stadt jsme zahájili na Ringstrasse u Opery, odkud jsme se po Kärtnerstrasse vydali ke katedrále sv. Štěpána. Po prohlídce Stephansdomu a pauze na oběd jsme pokračovali po Graben k údajně nejkrásnějšímu vídeňskému kostelu St. Peter. Tady jsme se zaposlouchali do tónů varhan a povzneseni duchovním zážitkem se vydali na místa bývalého židovského gheta. Vrcholem naší exkurze byla návštěva Císařské klenotnice v Hofburgu, kde jsme měli možnost vidět na vlastní oči vzácné císařské korunovační klenoty, např. Ottonskou korunu z 9. století či korunu císaře Rudolfa II. Z Hofburgu jsme se vydali k Nové radnici na Ringu na tradiční vánoční trhy, kde jsme se ponořili do vánoční atmosféry. Naše putování Vídní jsme zakončili návštěvou zšeřelého a ztichlého Minoritenkirche a kontemplací pod nasvícenou kopií Da Vinciho Večeře Páně. Domů jsme dojeli unaveni, ale naplněni zážitky.

Putovní výstava "Nerovnosti mezi námi"
3.10.2023

Putovní výstava "Nerovnosti mezi námi"

Na našem lyceu nechceme studentům jen předávat informace a rozšiřovat tak jejich znalosti, ale vedeme je také k samostatnému uvažování a tvorbě vlastních názorů. Ukazujeme jim svět z mnoha úhlů a upozorňujeme i na témata, která nejsou zcela běžná. Celé září měli studenti možnost prohlédnout si putovní komiksovou výstavu "Nerovnosti mezi námi", kterou nám zapůjčilo oddělení globálního vzdělávání ADRA. Komiksy zpracované na jedno z témat Cílů udržitelného rozvoje OSN, poukazují na rozdíly lidí na celém světě a nutí diváky zamyslet se nad sebou samým a na tím, jak může každý z nás přispět k životu na Zemi bez těchto nerovností.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies