Křesťanské
lyceum Elijáš míříme výš

Kombinované lyceum • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou • Vysvědčení o maturitní zkoušce • Humanitní a přírodovědné zaměření • Čtyřleté denní studium

Aktuality — zobrazit vše

Proč studovat na
Křestanském lyceu Elijáš