26.1.2024

Antigona

Antigona

22.1. se žáci prvního ročníku lycea zúčastnili literárně-dramatického workshopu, ve kterém se zabývali příběhem Antigony. Pomocí čtení textů a metod dramatické výchovy prozkoumávali a prožívali tragédii Antigony i morální dilemata, kterými procházela sama hrdinka a thébská obec.

Workshop byl zařazen jako součást výuky literatury v rámci bloku "Hrdinství a hrdinové". Na příkladu Antigony tak žáci mohli prozkoumat typ antické ženské hrdinky spolu se všemi tématy, která sebou nese.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies