1.12.2023

Časté otázky o lyceu Elijáš

Pro uchazeče o studium jsme připravili odpovědi na časté otázky. 

  • Co vlastně znamená lyceum?

Lyceum je čtyřletá střední odborná škola ukončená maturitní zkouškou. V prvních dvou letech získávají studenti lycea všeobecné vzdělání, ve třetím a čtvrtém ročníku studují zvolené odborné zaměření. Na rozdíl od absolventů jiných odborných škol, např. zdravotnické, pedagogické nebo průmyslové, kde studenti získávají kvalifikaci pro výkon konkrétního povolání, většina absolventů našeho lycea si volí svoji profesi až v rámci vysokoškolského studia, podobně jako absolventi gymnázií.

  • Kdo je zřizovatelem školy?

Zřizovatelem naší školy je České sdružení Církve adventistů sedmého dne, která je jednou z celosvětových křesťanských církví a zároveň je registrovaná v České republice. Lyceum Elijáš tedy patří do skupiny církevních škol, kterých je v České republice kolem 150.

  • Co znamená, že je škola křesťanská?

Lyceum Elijáš je otevřené jak studentům s křesťanskou vírou, tak studentům jiných náboženství, studentům, kteří se nehlásí k žádné církvi či náboženství, i ateistům.

Školní kaplan se stará o duchovní provázení studentů a spolu s dalšími členy školního poradenského pracoviště také o duševní zdraví našich studentů. Ve školní kapli se scházíme jednou za měsíc ke společné bohoslužbě a zamyšlení. Modlit se však nikdo nemusí. Modlitba je výraz osobního vztahu s Bohem a nelze ji nikomu nařizovat.

Křesťanské principy, na kterých je naše škola ukotvena, jsou ve škole patrné v atmosféře školy, přístupu učitelů a částečně i obsahu učiva. Vedeme mladé lidi nejenom k poznání a novým vědomostem, ale také ke společenské odpovědnosti, duševnímu zdraví a sebevědomí.

  • Je lyceum Elijáš všeobecná, nebo odborná škola?

I.- II. ročník probíhá výuka, podobně jako na gymnáziu, v duchu všeobecného vzdělávání

III. - IV. ročník      studenti si volí mezi humanitním a přírodovědných zaměřením a jejich rozvrh klade větší důraz na předměty spojenými s tímto zaměřením (16 hodin týdně)  

Předměty humanitního zaměření: Psychologie, Pedagogika, Komunikace a mediální výchova, Sociální práce, Základy společenských věd, Dějiny umění a Religionistika.

Předměty přírodovědného zaměření: Biologie a ekologie a dále zvýšený počet hodin Chemie, Fyziky a Matematiky.  

  • Jak se v Elijáši vyučují cizí jazyky?

V hodinách angličtiny se studenti intenzivně připravují na Cambridgeské zkoušky na úrovních B2 nebo C1, kterou většina skládá na začátku 4. ročníku. Další hodiny angličtiny jsou věnovány komunikačním dovednostem, např. prezentacím. Druhým cizím jazykem je němčina. Pro naše studenty pravidelně organizujeme intenzivní jazyková soustředění a zahraniční studijní zájezdy.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies