17.1.2024

Jednotná kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

V souladu se školským zákonem (č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškou č. 353/2016 Sb. stanovila ředitelka školy pro uchazeče o studium 1. ročníku Kombinovaného lycea (obor vzdělání 78-42-M/06) následující jednotná kritéria pro přijetí ke studiu:

1) Výsledky centrálně zadávaných jednotných přijímacích testů z matematiky a z českého jazyka a literatury

2) Školní přijímací zkouška

V přijímacím řízení je možné dosáhnout následující počet bodů: 

 • jednotné přijímací testy 100 bodů
 • školní přijímací zkouška 65 bodů

Celkový počet bodů, který lze v přijímacím řízení dosáhnout, je tedy 165.

V souladu s paragrafem 60d odst. 2 školského zákona stanovuje ředitelka školy minimální počet bodů potřebných k přijetí takto:

 • za jednotné přijímací testy celkem 40 bodů
 • za školní přijímací zkoušku 26 bodů  

 

ad 1) Za jednotné přijímací testy je možno získat následující počet bodů:

 • test z matematiky – max. 50 bodů
 • test z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů

Minimální počet bodů, které musí uchazeč celkem získat za jednotné přijímací testy, je stanoven na 40

Vyhodnocení jednotných přijímacích testů provádí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

 

ad 2) Cílem školní přijímací zkoušky je získat představu o všeobecném rozhledu, studijních předpokladech a motivaci uchazeče o studium. Na základě pohovoru lze získat maximálně 65 bodů.

Školní přijímací zkouška proběhne kombinovanou formou (ústní pohovor s písemnou přípravou) a předmětem hodnocení budou následující skutečnosti:

1) Základní vědomostní rozhled v rozsahu učiva ZŠ (D, OV, Př, Z) – max. 20 bodů

2) Motivace ke studiu a soulad s koncepcí Křesťanského lycea Elijáš – max. 15 bodů

3) Komunikační dovednosti – max. 10 bodů

4) Komunikační dovednosti v anglickém jazyce – max. 10 bodů

5) Četba* – max. 10 bodů

*Uchazeč předloží a představí svůj seznam přečtené literatury (5 knih, které uchazeč přečetl během posledních dvou let).

Minimální počet bodů, který musí uchazeč ze školní přijímací zkoušky získat, je stanoven na 26

 

Na základě těchto kritérií sestaví ředitelka školy pořadí uchazečů v přijímacím řízení.

V případě rovnosti bodů rozhodují tato kritéria:

 1. vyšší počet bodů získaný za školní přijímací zkoušku
 2. vyšší počet bodů získaný za základní vědomostní rozhled
 3. vyšší počet bodů získaný v rámci jednotných přijímacích testů z českého jazyka
 4. vyšší počet bodů získaný za komunikační dovednosti v anglickém jazyce
 5. nižší průměr za vysvědčení (2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku)
 6. přednost má uchazeč s vyšší prioritou našeho oboru na přihlášce
 7. los

 

Přijato může být v prvním kole přijímacího řízení max. 20 uchazečů. Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na budově školy, na webu školy a na webu centrálního systému 15. května 2024. Výsledky budou zveřejněny pod registračními kódy, které uchazeči obdrží v pozvánce k přijímací zkoušce. Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu.

 

V Praze 17. 1. 2024                                    Mgr. Petra Bulejčíková, Ph.D.

                                                                               ředitelka školy

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies