Miloslav Průka 28.1.2021

Organizace výuky od 1. února 2021

Dle nařízení vlády probíhá výuka v lyceu od 1. února 2021 i nadále distančně.

Informace pro studenty lycea:
Studenti se vyučují distančně (z domova).
Výuka probíhá online dle rozvrhu, vyučující volí různé formy dle svého uvážení, aby studenti nebyli přetěžování.
Pro výuku budou použity linky z podzimní distanční výuky, které jste obdrželi.
Po domluvě je možné odebírat stravu ze Školní jídelny, kontaktujte vedoucí jídelny.