7.9.2021

Třídní schůzky

V úterý 7. září se konají třídnní schůzky lycea, a sice online prostřednictvím Google Meet. Každá třída obdrží odkaz na své schůzky.