29.6.2024

Učebnice a pomůcky 2024/2025

Učebnice a pomůcky na školní rok 2024/2025

 

  1. ročník

Předmět

Učebnice

Český jazyk

ČJ a komunikace pro střední školy 1. Brno: didaktis. ISBN 978-80-7358-166-4

Pracovní sešit ČJ a komunikace pro střední školy 1. Brno: didaktis. ISBN 978-80-7358-167-1

libovolný sešit na mluvnici a sloh

Literatura

Přehled literárních pojmů a směrů. Brno: didaktis 2021. ISBN 978-80-7358-310-1.

Desky s rychlovazačem a euroobaly na vkládání materiálů

Matematika

Matematika pro SŠ - Základní poznatky. ISBN 978-80-7196-473-5.

Matematika pro SŠ - Rovnice a nerovnice. ISBN 978-80-7196-455-1.

Maturitní minimum – sbírka úloh z matematiky pro střední školy (ISBN: 978-80-7196-030-0)

sešit 460

rýsovací potřeby (2x trojúhelník s ryskou, úhloměr, 2x ořezaná tužka (tvrdost 1 a 3), guma, ořezávátko, kružítko + náhradní tuhy);

kalkulačka (ideální je CASIO CLASSWIZ FX 82 CE X)

 Anglický jazyk

Studenti si budou kupovat knihy sami až podle rozřazovacího testu na začátku roku.

2x sešit 524

Německý jazyk

Direkt interaktiv 1 / Klett

sešit libovolný

Fyzika

Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. ISBN 978-80-7196-223-6     Sbírka úloh z fyziky pro SOŠ a SOU   ISBN978-80-7196-377-6

sešit 565

Chemie

Odmaturuj z chemie. Brno: didaktis. ISBN 978-80-7358-232-6.

sešit 545

Biologie

Odmaturuj z biologie, Kolektiv autorů, nakladatelství
Didaktis. ISBN 978-80-7358-231-9.

Dějepis

Dějepis pro střední odborné školy. SPN. ISBN 978-80-7235-580-8

Desky s rychlovazačem a euroobaly na vkládání materiálů

+ sešit na výpisky

ZSV

Společenské vědy pro střední školy - 2. díl, učebnice, nakladatelství DIDAKTIS, ISBN 978-80-7358-152-7.

Společenské vědy pro střední školy - 2. díl, pracovní sešit, nakladatelství DIDAKTIS, ISBN 978-80-7358-153-4.

linkovaný sešit

Ekonomika

Ekonomika - ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy, Petr Klínský a další, EDUKO, 15. vydání - bude v srpnu 2024 (ISBN 978-80-88473-30-5), předchozí 14. vydání už je dost neaktuální -  legislativní změny!

sešit - libovolný

IVT

sešit 544

Výtvarné činnosti

Tempery 6 ks, vodovky, štětce (plochý č. 8 a 14, kulatý č. 6 a 10), igelit na lavici, kelímek na vodu, hadřík, paleta (stačí jakákoliv deska nebo tácek), staré tričko či zástěra, nůžky, lepidlo Herkules, pastelky, tužka č. 1.

KDČ

sešit na zápisky

Zdravý životní styl

sešit na zápisky

 

  1. ročník

Předmět

Učebnice

Český jazyk

ČJ a komunikace pro SŠ – 2. díl. Didaktis. ISBN 978-80-7358-172-5

pracovní sešit ČJ a komunikace pro střední školy 2. Brno: didaktis. ISBN 978-80-7358-173-2

sešit 544 - může pokračovat z loňska

Literatura

Desky s rychlovazačem a euroobaly na vkládání materiálů

sešit - může pokračovat z loňska

Matematika

Matematika pro SŠ - Planimetrie (ISBN: 978-80-7196-415-5);

Matematika pro SŠ - Funkce (ISBN: 978-80-7196-466-7);

Matematika pro SŠ - Posloupnosti (ISBN: 978-80-7196-510-7);

Maturitní minimum – sbírka úloh z matematiky pro střední školy (ISBN: 978-80-7196-030-0)

sešit 460
rýsovací potřeby (2x trojúhelník s ryskou, úhloměr, 2x ořezaná tužka (tvrdost 1 a 3), guma, ořezávátko, kružítko + náhradní tuhy);
kalkulačka (ideální je CASIO CLASSWIZ FX 82 CE X)

 Anglický jazyk

Pokračujeme s učebnicemi se zaměřením na Cambridge zkoušky.

2x sešit 524

Německý jazyk

Pokračujeme s učebnicemi a prac. sešity z 1. ročníku.

sešit libovolný

kroužkové/zakládací desky A4

Fyzika

Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. ISBN 978-80-7196-223-6    

Sbírka úloh z fyziky pro SOŠ a SOU   ISBN978-80-7196-377-6

sešit 545

Chemie

Odmaturuj z chemie. Brno: didaktis. ISBN 978-80-7358-232-6.

sešit 565

Biologie

Odmaturuj z biologie, Kolektiv autorů, nakladatelství
Didaktis. ISBN 978-80-7358-231-9.

Dějepis

Dějepis pro střední odborné školy. SPN. ISBN 978-80-7235-580-8

Desky s rychlovazačem a euroobaly na vkládání materiálů

+ sešit na výpisky

ZSV

Společenské vědy pro střední školy, 4. díl, učebnice, nakladatelství DIDAKTIS, ISBN 978-80-7358-175-6

Společenské vědy pro střední školy, 3. díl, učebnice, nakladatelství DIDAKTIS, ISBN 978-80-7358-233-3

linkovaný sešit

Ekonomika

učebnice stávající (pro 1. - 3. ročník)

sešit – může být z loňska

IVT

sešit 544 – může být z loňska

Výtvarné činnosti

Tempery 6 ks, vodovky, štětce (plochý č. 8 a 14, kulatý č. 6 a 10), igelit na lavici, kelímek na vodu, hadřík, paleta (stačí jakákoliv deska nebo tácek), staré tričko či zástěra, nůžky, lepidlo Herkules, pastelky, tužka č. 1, černý fix

KDČ

sešit na zápisky

Zdravý životní styl

sešit na zápisky

 

  1. ročník

Předmět

Učebnice

Český jazyk

ČJ a komunikace pro SŠ - 3. - 4. díl. Didaktis. ISBN 978-80-7358-199-2

pracovní sešit ČJ a komunikace pro SŠ 3.-4. díl. Didaktis. ISBN

978-80-7358-200-5

sešit - může pokračovat z loňska

Literatura

Nová literatura pro SŠ 3. Didaktis. ISBN 978-80-7358-315-6

pracovní sešit Nová literatura pro SŠ 3 1. i 2. díl. Didaktis. ISBN 978-80-7358-316-3

sešit - může pokračovat z loňska

Matematika

Matematika pro SŠ - Posloupnosti (ISBN: 978-80-7196-510-7);

 

Matematika pro SŠ - Stereometrie (zatím nevyšlo, dočasně nahrazeno: Matematika pro gymnázia – Stereometrie (ISBN: 978-80-7196-389-9));

Matematika pro SŠ - Komplexní čísla, kombinatorika, pravděpodobnost a statistika (ISBN: 978-80-7196-425-4);

Maturitní minimum – sbírka úloh z matematiky pro střední školy (ISBN: 978-80-7196-030-0)

zcela libovolný sešit (doporučuji velký čistý, tedy 440 nebo 460);

rýsovací potřeby (2x trojúhelník s ryskou, úhloměr, 2x ořezaná tužka (tvrdost 1 a 3), guma, ořezávátko, kružítko + náhradní tuhy);

kalkulačka (ideální je CASIO CLASSWIZ FX 82 CE X)

 Anglický jazyk

Pokračujeme s učebnicemi se zaměřením na Cambridge zkoušky.

2x sešit 524

Německý jazyk

Pokračujeme s učebnicemi a prac. sešity z 2. ročníku.

sešit libovolný

kroužkové/zakládací desky A4

Dějepis

Dějepis pro střední odborné školy. SPN. ISBN 978-80-7235-580-8

Desky s rychlovazačem a euroobaly na vkládání materiálů

+ sešit na výpisky

Zeměpis

Příroda a lidé Země. Učebnice zeměpisu pro SŠ, Nakladatelství České geografické společnosti, ISBN 978-80-86034-92-8 (od začátku roku)

Makroregiony světa. Regionální geografie pro gymnázia, Nakladatelství České geografické společnosti, ISBN 978-80-86034-78-2

sešit

Ekonomika

učebnice stávající (pro 1. - 3. ročník)

sešit – může být z loňska

IVT

sešit 544 – může být z loňska

Zdravý životní styl

sešit na zápisky

Matematika II

Matematika pro SŠ – Diferenciální a integrální počet (ISBN: 978-80-7196-467-4);

Maturitní minimum – sbírka úloh z matematiky pro střední školy (ISBN: 978-80-7196-030-0)

zcela libovolný sešit (doporučuji velký čistý, tedy 440 nebo 460);

rýsovací potřeby (2x trojúhelník s ryskou, úhloměr, 2x ořezaná tužka (tvrdost 1 a 3), guma, ořezávátko, kružítko + náhradní tuhy);

kalkulačka (ideální je CASIO CLASSWIZ FX 82 CE X)

Fyzika II

sešit 545

 

Chemie II

Odmaturuj z chemie. Brno: didaktis. ISBN 978-80-7358-232-6.

sešit 565

Biologie II

Odmaturuj z biologie, Kolektiv autorů, nakladatelství
Didaktis. ISBN 978-80-7358-231-9.

Pedagogika

ti, kteří se lépe učí z učebnice než ze zápisků (není povinné): M. Dvořáková, Z.Kolář, I. Tvrová, R.Váňová: Základní učebnice pedagogiky. Grada. ISBN 978-80-247-5039-2

Cokoliv na zápisky a složku na materiály

Psychologie

Jakýkoliv linkovaný sešit

Sociální práce

jakýkoliv sešit

Komunikace a mediální výchova

jakýkoliv sešit

Dějiny výtvarné kultury

Velký sešit bez linek

 

  1. ročník

Předmět

Učebnice

Český jazyk

pokračuje se v učebnicích z minulého ročníku

Maturita z českého jazyka a literatury 2022-23. didaktický test. Brno: didaktis. ISBN 978-80-7358-373-6

sešit - může pokračovat z loňska

Literatura

pokračuje se v učebnicích z minulého ročníku

Pracovní sešit Nová literatura pro SŠ 2. díl

sešit - může pokračovat z loňska

Matematika

Matematika pro SŠ - Komplexní čísla, kombinatorika, pravděpodobnost a statistika (ISBN: 978-80-7196-425-4)

 

Matematika pro SŠ - Analytická geometrie (zatím nevyšlo, dočasně nahrazeno: Matematika pro gymnázia – Analytická geometrie (ISBN: 978-80-7196-390-5));

Maturitní minimum – sbírka úloh z matematiky pro střední školy (ISBN: 978-80-7196-030-0)

zcela libovolný sešit (doporučuji velký čistý, tedy 440 nebo 460);

rýsovací potřeby (2x trojúhelník s ryskou, úhloměr, 2x ořezaná tužka (tvrdost 1 a 3), guma, ořezávátko, kružítko + náhradní tuhy);

kalkulačka (ideální je CASIO CLASSWIZ FX 82 CE X)

Anglický jazyk

Pokračujeme s učebnicemi se zaměřením na Cambridge zkoušky.

2x sešit 524

Německý jazyk

Pokračujeme s učebnicemi a prac. sešity z 2. ročníku.

sešit libovolný

kroužkové/zakládací desky A4

Dějepis

Dějepis pro střední odborné školy. SPN. ISBN 978-80-7235-580-8

Desky s rychlovazačem a euroobaly na vkládání materiálů

+ sešit na výpisky

Zeměpis

Zeměpis České republiky. Učebnice  pro SŠ, Nakladatelství České geografické společnosti, ISBN 978-80-86034-93-5

Makroregiony světa. Regionální geografie pro gymnázia, Nakladatelství České geografické společnosti, ISBN 978-80-86034-78-2

sešit

IVT

sešit 544 – může být z loňska

Zdravý životní styl

sešit na zápisky

Matematika II

Matematika pro SŠ – Diferenciální a integrální počet (ISBN: 978-80-7196-467-4);

Maturitní minimum – sbírka úloh z matematiky pro střední školy (ISBN: 978-80-7196-030-0)

zcela libovolný sešit (doporučuji velký čistý, tedy 440 nebo 460);

rýsovací potřeby (2x trojúhelník s ryskou, úhloměr, 2x ořezaná tužka (tvrdost 1 a 3), guma, ořezávátko, kružítko + náhradní tuhy);

kalkulačka (ideální je CASIO CLASSWIZ FX 82 CE X)

Fyzika II

sešit 545

 

Chemie II

Odmaturuj z chemie. Brno: didaktis. ISBN 978-80-7358-232-6.

sešit 565

Biologie II

Odmaturuj z biologie, Kolektiv autorů, nakladatelství
Didaktis. ISBN 978-80-7358-231-9.

ZSV II

Měšťánek, T., Filozofie pro střední školy, Fraus, 2012, ISBN 978-80-7238-516-4

Sešit

Pedagogika

ti, kteří se lépe učí z učebnice než ze zápisků (není povinné): D. Šafránková: Pedagogika. Grada. ISBN 9 788024 755 113

Cokoliv na zápisky a složku na materiály

Psychologie

Jakýkoliv linkovaný sešit

Sociální práce

jakýkoliv sešit

Komunikace a mediální výchova

jakýkoliv sešit

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies