19.3.2021

Nový termín školní přijímací zkoušky

Nový termín školní přijímací zkoušky

Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

v návaznosti na pokyn MŠMT vyhlašujeme nový termín školní přijímací zkoušky na středu 5. května 2021. Nejpozději čtrnáct dní před konáním zkoušky Vám bude odeslána pozvánka s podrobnými pokyny.

Těšíme se na Vás!

Náhradní termín je stanoven na středu 12. 5. 2021.

Výsledky budou vyvěšeny na budově školy a na webu školy (nejdříve 19. 5. 2021).