10.11.2022

Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

V úterý 15. 11. 2022 jsme se zúčastnilki projektu Příběhy bezpráví k výročí Dne boje za svobodu a demokracii, tentokrát s tématem Normalizovaná každodennost. Zároveň jsme se při této příležitosti pokusili o krétké nahlédnutí do socialistické školy.