28.1.2022

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

28. 1. 2022

Byly aktualizovány informace o přijímacím řízení na Křesťanské lyceum Elijáš.

Základní informace týkající se organizace přijímacího řízení jsou zveřejněny zde.

Jednotná kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna zde.