17.10.2021

První školní den

První školní den

Noví studenti prvního ročníku lycea usedli do lavic v úterý 1.9.2020 v 9:30.

Všichni jsme se již netrpělivě těšili na naše nové studenty prvního ročníku lycea. Seznámení s třídní učitelkou proběhlo za přátelské atmosféry v úterý 1.9.2020. Studenti byli informováni o chodu školy, byli provedeni po celé budově a navzájem se začali seznamovat. 

Doufáme, že do studia na střední škole vkročili pravou novou a že se jim na našem lyceu bude dařit.