Miloslav Průka 12.4.2021

Informace k přijímacím zkouškám do 1. ročníku lycea

Termín školní přijímací zkoušky je 5. 5. 2021.

Náhradní termín se koná 12. 5. 2021.

Výsledky budou vyvěšeny na budově školy a na webu školy (nejdříve 19. 5. 2021).