Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se skládá ze společné (státní) části a profilové (školní) části.

 

Společná část maturitní zkoušky

Společná (státní) část se skládá z českého jazyka a literatury (povinné) a matematiky/cizího jazyka (povinně volitelné). Pokud si student zvolí cizí jazyk, půjde o angličtinu. Volitelně lze v této společné části maturitní zkoušky navíc maturovat ještě maximálně ze dvou z následujících předmětů: cizí jazyk (angličtina), matematika, matematika rozšiřující.

 

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová (školní) část se skládá z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a tří dalších povinných zkoušek (pokud si student zvolil v rámci společné části maturitní zkoušky zkoušku z cizího jazyka) nebo z českého jazyka a literatury a tří dalších povinných zkoušek (pokud si student zvolil v rámci společné části maturitní zkoušky zkoušku z matematiky).

Jedna z povinných zkoušek musí být konána formou maturitní práce s její následnou obhajobou před zkušební maturitní komisí.

Student může v rámci povinných zkoušek maturovat i z předmětů mimo své zaměření, nicméně nejméně jedna zkouška musí být konána ze vzdělávací oblasti zvoleného zaměření.

 

Nabídka předmětů k profilové části maturitní zkoušky

K povinným zkouškám z profilové části si lze zvolit z těchto předmětů: Dějepis, Zeměpis, Základy společenských věd, Psychologie, Pedagogika, Anglický jazyk, Německý jazyk, Biologie, Chemie, Fyzika, Matematika.

 

Maturitní semináře ve IV. ročníku

V rámci přípravy k maturitní zkoušce nabízíme studentům vypsání maturitních seminářů.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies