Profil a uplatnění absolventa

Humanitní zaměření

           

          Absolvent humanitního zaměření je díky svému vhledu do problematiky humanitních oborů připraven k následnému vysokoškolskému studiu zejména humanitních oborů na filozofických, pedagogických a sociálně orientovaných fakultách nebo na vyšších odborných školách. Díky získaným odborným kompetencím je též připraven i na případný přímý vstup na trh práce, a to obzvláště ve výchovně vzdělávacích, sociálních a kulturních institucích - všude tam, kde je zapotřebí sociálních dovedností a efektivní práce s lidmi. Uplatnit může taktéž schopnost pracovat s moderními komunikačními technologiemi i znalost dvou cizích jazyků.

  

Přírodovědné zaměření

           

          Absolvent přírodovědného zaměření je díky získaným vědomostem, dovednostem a návykům připraven k následnému studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách se zaměřením na přírodní vědy a jejich praktické aplikace (medicína, farmacie, ochrana životního prostředí, zemědělství, učitelství přírodovědných předmětů). V případě přímého vstupu na trh práce mu jeho vzdělanostní základ umožňuje uplatnění v oblastech laboratorního a provozního charakteru, v koordinační či administrativní činnosti v příslušných oborech.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies