31.8.2020

01 Rozvoj celého člověka

01 Rozvoj celého člověka
  • Kombinované lyceum je založené na širším všeobecně vzdělávacím základu doplněném o základy obecně odborného vzdělávání. V případě Lycea Elijáš se jedná o humanitní a přírodovědné obecně odborné zaměření školy.
  • V 1. a 2. ročníku studenti získávají všeobecné vzdělání, od 3. ročníku si volí jedno ze dvou odborných zaměření.
  • Studium na naší škole nabízí propojení teoretického studia s praktickými dovednostmi i přírodovědným a společenskovědním výzkumem.
  • Součástí studia jsou studentské projekty a praxe, které umožňují studentům vyzkoušet si nabyté vědomosti v reálném prostředí. Studenti jsou tak vedeni k rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností.
  • Studium na našem lyceu klade důraz též na estetické vzdělávání a rozvoj kreativity studentů.
  • Škola je vybavena vlastní jídelnou, tělocvičnou, víceúčelovým sportovním hřištěm, školním klubem.
  • Naše škola je tak výborným odrazovým můstkem pro úspěšné studium na širokém spektru vysokých škol.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies