Miloslav Průka 9.9.2020

Adaptační kurz - září 2019

Adaptační kurz - září 2019

Druhý týden v září se žáci prvního ročníku vydali na adaptační kurz na Sázavu, kde je čekal nabitý program.

První den si studenti vyzkoušeli sjíždění řeky Sázavy na raftech a po ubytování je čekala spousta seznamovacích i sportovních her. Večer nechyběl ani táborák s opékáním párků.

Celé dopoledne druhého dne bloudili žáci ulicemi města Sázavy při orientační hře plné úkolů, hádanek a hlavolamů. Naštěstí se neztratili a dorazili až do sázavského kláštera, kde se dozvěděli něco málo o jeho historii a pověstech, které se ke klášteru a Sázavě váží.  Odpolední program byl opět věnován sportovním hrám a činnostem zaměřených na spolupráci. Večer všechny čekaly noční hry i malé dobrodružství.

Poslední společný den jsme zakončili krátkou procházkou po okolí a skvělým obědem. Tak moc se nám všem na adaptačním kurzu líbilo, že jsme skoro nestihli zpáteční vlak směr Praha.

Doufáme, že kurz pomůže žákům vykročit do studia na střední škole správnou nohou a že se celý třídní kolektiv spolu s třídní učitelkou měl šanci lépe poznat a navázat bližší vztahy.