Čtvrtý ročník lycea spolu s třídním učitelem Mgr. Miloslavem Průkou, Ph.D. 

"I přes to, že jsou všichni silnými individualitami, tvoří skvělou partu, která drží při sobě."