Třetí ročník lycea s třídní učitelkou Mgr. Terezou Muladi. 

"Třída, které to dobře myslí, mají své životní cíle a za nimi si jdou."