Druhý ročník lycea vede v roli třídní učitelky Mgr. Magdaléna Brychcínová.
 
"Po náročném "distančním" roce se opět scházíme, abychom společně čelili všemu, co nový školní rok přinese...a doufáme, že se budeme vídat ve  škole častěji, než přes obrazovky."

Třídní učitel/ka

Magdalena Brychcínová