Miloslav Průka 9.9.2020

Festival Jeden svět - březen 2019

Festival Jeden svět - březen 2019

V rámci festivalu Jeden svět organizovaného společností Jeden svět na školách při Člověku v tísni zhlédli žáci ekologický dokument Anoteho archa o dopadech globálního oteplování na obyvatele jednoho tichomořského ostrova. Následovala diskuze s odborníkem na toto téma.