Miloslav Průka 11.10.2020

Historická exkurze Zažijte dějiny 20. století

Historická exkurze Zažijte dějiny 20. století

Studenti 1. a 2. ročníku lycea absolvovali celodenní cyklus věnovaný moderním dějinám, resp. dějinám komunistické totality.

První část cyklu tvořilo filmové představení současného německého filmu Balón o skutečném příběhu východoněmecké rodiny dramaticky utíkající za svobodou.

Druhá část projektu Od pražského jara po sametovou revoluci se odehrávala v Národním památníku na Vítkově a sestávala jednak z komentované prohlídky samotného historicky významného místa (hroby československých vojáků padlých za 1. i 2. světové války, hrob předsedy protektorátní vlády a zároveň hrdiny čs. odboje gen. Eliáše) a jednak ze skupinové práce na téma významní představitelé čs. protikomunistického odboje. Studenti pracovali s dobovými materiály písemnými, obrazovými a filmovými a závěrem prezentovali výsledky svého bádání před sebou navzájem.