Miloslav Průka 17.9.2020

Historický film Zlatý podraz - prosinec 2018

Historický film Zlatý podraz - prosinec 2018

Není vám zvuk drblujícího míče povědomý? Nám ano: zvuky basketbalových míčů k filmu se nahrávaly v naší tělocvičně!

Studenti lycea navštívili filmové představení českého filmu Zlatý podraz pojednávajícího o dopadu totalitních režimů na mladé lidi v období protektorátu a poválečných letech v Československu.