Miloslav Průka 17.9.2020

Imatrikulace studentů 1. ročníku - září 2018

Imatrikulace studentů 1. ročníku - září 2018

Významnou událostí pro všechny studenty 1. ročníku, jejich rodiče a další přátele školy byla imatrikulace. Toto slavnostní zahájení celého středoškolského studia proběhlo v příjemné atmosféře školy a jeho vyvrcholením byl slavnostní zápis do Knihy studentů střední školy.