Miloslav Průka 17.9.2020

Projekt Hanin kufřík, Židovské muzeum - listopad 2018

Projekt Hanin kufřík, Židovské muzeum - listopad 2018

Studenti 1. ročníku lycea absolvovali projekt Hanin kufřík v Židovském muzeu v Praze. Prostřednictvím dobových dokumentů a prezentace se seznámili s osudy konkrétní židovské dívky Hany za 2. světové války. Ve skupinové práci si prostudovali osudy několika dalších židovských dětí za protektorátu a představili je ostatním spolužákům. Na závěr si za doprovodu průvodkyně prohlédli jednotlivé části Židovského muzea (Starou synagogu, Pinkasovu synagogu a Židovský hřbitov).