Miloslav Průka 11.10.2020

Projekt Příběhy bezpráví 2019

Projekt Příběhy bezpráví 2019

Již tradičně se naše škola zapojila do celostátního projektu Příběhy bezpráví, které pořádá společnost Jeden svět na školách při Člověku v tísni. Tento program se uskutečňuje jako připomínka dne 17. listopadu - Dne studentstva a Dne boje za svobodu. V rámci projektu studenti 1. a 2. ročníku lycea zhlédli dokument o osudu mladého člověka, který emigroval v 80. letech z komunistického Československa na Západ. Ve druhé části studenti vyslechli přednášku historika Vojtěcha Kyncla z Historického ústavu Akademie věd ČR pojatou jako průřez československými dějinami napříč oběma totalitami 20. století a doprovázenou mnoha archivními filmovými a obrazovými dokumenty.