Miloslav Průka 9.9.2020

Projekt Příběhy bezpráví - listopad 2018

Projekt Příběhy bezpráví - listopad 2018

Již tradičně se naše škola zapojila do celostátního projektu Příběhy bezpráví, které pořádá společnost Jeden svět na školách při Člověku v tísni. Tento program se uskutečňuje jako připomínka dne 17. listopadu - Dne boje proti totalitě. V rámci projektu studenti 1. ročníku lycea zhlédli dokument o osudech lidí v 50. letech. Ve druhé části vyslechli vyprávění pamětnice a oběti komunistické perzekuce, prof. dr. Mileny Černé, která vzpomínala na své dětství v 50. letech a zkušenosti s Chartou 77 a disidenty kolem ní. Na závěr proběhla diskuse hosta se studenty.