Miloslav Průka 9.9.2020

Studijní exkurze na HTF UK - duben 2019

Studijní exkurze na HTF UK - duben 2019

V rámci budoucí volby profesní a studijní orientace absolvují naši studenti sérii exkurzí po pražských fakultách a vysokých školách. Zahajujeme návštěvou Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v rámci níž se studenti dozvěděli o oborech, které lze na fakultě studovat, a nahlédli do poslucháren školy.