Miloslav Průka 11.10.2020

Studijní exkurze na UMPRUM a VŠ Ambis

Studijní exkurze na UMPRUM a VŠ Ambis

V rámci budoucí volby studijního a profesního zaměření absolvují studenti lycea postupně sérii studijních exkurzí po fakultách a vysokých školách v Praze. Letos jsme navázali návštěvou Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Studenti se zde seznámili s jednotlivými obory, které lze na UMPRUM studovat, a zároveň si prohlédli jednotlivé umělecké ateliéry. Jako další zastávkou v tomto seriálu byla VŠ Ambis, kde studenti získali pro změnu přehled v existujících oborech ekonomických, managementu a podnikání.