6.9.2020

Světová škola

Světová škola

Ve školním roce 2019/20 se Křesťanské lyceum Elijáš stalo součástí projektu Světová škola.

Světová škola je místem, kde:

  • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
  • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
  • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice, snaží se naplňovat 17 cílů udržitelného rozvoje (SDG´s);
  • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
  • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce;
  • je společným cílem přispět k řešení vybraného problému.

 

Více informací najdete na: www.svetovaskola.cz

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies