Miloslav Průka 19.11.2020

Projekt Příběhy bezpráví 2020

I v distančním režimu se naše škola zapojila jako každoročně do celostátního projektu Příběhy bezpráví k výročí 17. listopadu, Dne boje za svobodu a demokracii: 12. listopadu se studenti lycea zúčastnili online debaty s Šimonem Pánkem, svědkem a aktivním účastníkem sametové revoluce. Nebylo to sice povídání z očí do očí, ale bylo to nanejvýš zajímavé!