26.6.2023

Učebnice a pomůcky pro 3. ročník, 2023/24

Učebnice a pomůcky pro 3. ročník na školní rok 2023/24

Předmět

 

Učebnice

Pomůcky

Český jazyk

ČJ a komunikace pro SŠ - 3. - 4. díl. Didaktis. ISBN 978-80-7358-199-2

sešit 544 - může pokračovat z loňska

pracovní sešit ČJ a komunikace pro SŠ 3.-4. díl. Didaktis. ISBN
978-80-7358-200-5

Literatura

Nová literatura pro SŠ 3. Didaktis. ISBN 978-80-7358-315-6

sešit - může pokračovat z loňska

pracovní sešit Nová literatura pro SŠ 3 1. i 2. díl. Didaktis. ISBN 978-80-7358-316-3

Matematika

Matematika pro SŠ - Posloupnosti (ISBN: 978-80-7196-510-7)

zcela libovolný sešit (doporučuji velký čistý, tedy 440 nebo 460);

 

rýsovací potřeby (2x trojúhelník s ryskou, úhloměr, 2x ořezaná tužka (tvrdost 1 a 3), guma, ořezávátko, kružítko + náhradní tuhy);

 

kalkulačka (ideální je CASIO CLASSWIZ FX 82 CE X)

Matematika pro SŠ - Stereometrie (zatím nevyšlo, dočasně nahrazeno: Matematika pro gymnázia – Stereometrie (ISBN: 978-80-7196-389-9))

Matematika pro SŠ - Komplexní čísla, kombinatorika, pravděpodobnost a statistika (ISBN: 978-80-7196-425-4)

Angličtina

Pokračujeme s učebnicemi se zaměřením na Cambridge zkoušky.

2x sešit 524

Němčina

Pokračujeme s učebnicemi a prac. sešity ze 2. ročníku.

sešit (libovolný), kroužkové/zakládací desky A4

Dějepis

Dějepis 3 pro gymnázia a střední školy. Novověk, SPN, ISBN 978-80-7235-596-9 (z loňska, od začátku roku)

sešit, lze pokračovat z loňska

Dějepis 4 pro gymnázia a střední školy. Nejnovější dějiny, SPN, ISBN 978-80-7235-175-3 (od pololetí)

Ekonomika

učebnice stávající (pro 1. - 3. ročník)

sešit - může být z loňska

IVT

 

pro III. ročník pouze sešit 544 (může pokračovat se starým sešitem)

Zeměpis

Příroda a lidé Země. Učebnice zeměpisu pro SŠ, Nakladatelství České geografické společnosti, ISBN 978-80-86034-92-8 (od začátku roku)

sešit

Zeměpis České republiky. Učebnice pro SŠ, Nakladatelství České geografické společnosti, ISBN 978-80-86034-93-5 (od pololetí)

Zdravý životní styl

 

Jakýkoliv linkovaný sešit, je žádoucí pokračovat v sešitu z minulého roku

Fyzika II

Odmaturuj z fyziky. Brno: didaktis. ISBN 80-7358-058-6

 

Chemie II

Odmaturuj z chemie. Brno: didaktis. ISBN 978-80-7358-232-6

 

Biologie II

Odmaturuj z biologie, Kolektiv autorů,

 

Pedagogika

ti, kteří se lépe učí z učebnice než ze zápisků (není povinné): M. Dvořáková, Z.Kolář, I. Tvrová, R.Váňová: Základní učebnice pedagogiky. Grada. ISBN 978-80-247-5039-2

Cokoliv na zápisky a složku na materiály

Psychologie

 

 

Jakýkoliv linkovaný sešit

Sociální práce

 

 

jakýkoliv sešit

Komunikace a mediální výchova

 

sešit (libovolný)

Dějiny umění

 

 

velký sešit bez linek

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies