Studijní materiály

Studenti najdou informace o právě probíraném učivu v Google Classroom.

 

Učební materiály pro 3. ročník lycea

PŘEDMĚT

UČEBNICE

SEŠITY

Český jazyk

pokračuje se v učebnicích z 1. ročníku

 

Literatura

Nová literatura pro SŠ 3 (vyjde v srpnu 2020). Didaktis. ISBN 978-80-7358-315-6

pracovní sešit Nová literatura pro SŠ 3 (vyjde v září). Didaktis. ISBN 978-80-7358-316-3

Matematika

Kubát, Hrubý:Sbírka úloh z matematiky pro SŠ - Maturitní minimum (lze zakoupit i starší, nová cena cca150Kč)
Nakladatel:
PROMETHEUS
ISBN:
8071960306

sešit 460

Angličtina

Zatím pokračujeme s učebnicemi a prac. sešity ze 2. ročníku.

 

Němčina

Passt schon! 2, Dusilová a spol. Polyglot; sešit - mohou pokračovat

rychlovazač na kopírované materiály

Dějepis

Dějepis 3 pro gymnázia a střední školy. Novověk, SPN, ISBN 978-80-7235-596-9

Dějepis 4 pro gymnázia a střední školy. Nejnovější dějiny, SPN, ISBN 978-80-7235-175-3

sešit

ZSV

Společenské vědy pro střední školy, 4. díl, učebnice, nakladatelství DIDAKTIS, ISBN 978-80-7358-175-6

sešit na výpisky

Ekonomie

učebnice stávající (pro 1. - 3. ročník)

sešit - může být z loňska

IVT

pro III. ročník pouze sešit 544 (může pokračovat se starým sešitem)

 

Zeměpis

Příroda a lidé Země. Učebnice zeměpisu pro SŠ, Nakladatelství České geografické společnosti, ISBN 978-80-86034-92-8

sešit

Pedagogika

M. Dvořáková, Z. Kolář, I. Tvrzová, R. Váňová: Základní učebnice pedagogiky. Grada 2015, dotisk 2019. ISBN 978-80-247-5039-2

 

Psychologie

L.Doležalová, M. Vlková: Občanský a společenskovědní základ Psychologie. Computer Media 2010. ISBN 978-80-7402-060-5

 

Komunikace a mediální výchova

 

sešit č.444