Informace o oboru

Po desetiletém úspěšném fungování mateřské školy a základní školy Elijáš naše škola otevřela ve školním roce 2018/2019 své brány i pro zájemce o středoškolské vzdělání. Studijní obor se nazývá Kombinované lyceum a nabízí úplné střední odborné vzdělání s maturitou. Jedná se o 4-leté denní studium s humanitním a přírodovědným odborným zaměřením, do něhož budou studenti přijímáni na základě jednotné přijímací zkoušky vyhlášené MŠMT. 

Kombinované lyceum představuje komplexní typ středoškolského vzdělání. Je založené na širším všeobecně vzdělávacím základu, doplněném o základy obecně odborného vzdělávání. V případě našeho Lycea Elijáš se jedná o humanitní a přírodovědné obecně odborné zaměření školy. Studenti si zvolí jedno z těchto odborných zaměření od 3. roku svého studia.  

Studium na kombinovaném lyceu v podstatě předpokládá pokračování studia svých žáků na široké škále humanitně či přírodovědně zaměřených vysokých škol či jiné následné vzdělávání. Díky zvolenému odbornému zaměření zakládá zároveň konkrétní odbornost, jež absolventovi otevírá možnost uplatnění na trhu práce.

Významnou výhodou absolventa kombinovaného lycea je tedy nesporně jeho široký vzdělanostní základ. Úzké propojení společenskovědního a přírodovědného studia, jež je oboru vlastní, obohacené o schopnost estetické a umělecké reflexe skutečnosti, dovoluje absolventovi překračovat rámec jednotlivých specializací, umožňuje mu orientovat se v mezioborových vztazích a složitých otázkách moderní společnosti.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies