Školská rada

Školská rada byla dle rozhodnutí zřizovatele zvolena šestičlenná.

  • zástupce rodičů                    - Lucie Kubalošová, Marta Vykypělová
  • zástupce ped. pracovníků      - Mgr. Hana Buršíková, Mgr. Lukáš Turoň
  • zástupce zřizovatele              - David Čančík B.Th., Vít Vurst B.Th.

Funkce školské rady podle školského zákona č. 561/2005 Sb.

§ 167 (výběr)

Školská rada (ŠR) je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogové školy.

Funkční období členů ŠR je tři roky. ŠR zasedá nejméně dvakrát ročně.

Ředitel školy není členem ŠR.

Zápisy ze školské rady jsou k dispozici na sekretariátu školy.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies