Naše principy

 

  • Studenti jsou pro nás partnery.
  • Společně pracujeme na nabytí vědomostí, stejně jako na rozvoji kritického a otevřeného myšlení.
  • Učíme se prostřednictvím dialogu, učíme se navzájem.
  • Stavíme na tradičních evropských etických hodnotách.
  • Vzdělání pojímáme jako cestu ke smysluplnému a odpovědnému životu.
  • Vědění je radost – Scientia gaudium est.