Naše principy

Míříme výš – to je základ vize školy. Skrývá se v něm nejen kvalitní vzdělávání s důrazem na individualitu, ale také zájem o studenta jako člověka, který chce obstát v životě profesním i lidském.

  • Studenti jsou pro nás partnery.
  • Společně pracujeme na nabytí vědomostí, stejně jako na rozvoji kritického a otevřeného myšlení.
  • Učíme se prostřednictvím dialogu, učíme se navzájem.
  • Stavíme na tradičních evropských etických hodnotách.
  • Vzdělání pojímáme jako cestu ke smysluplnému a odpovědnému životu.
  • Vědění je radost – Scientia gaudium est.