Financování

Křesťanská střední škola, základní škola a mateřská škola Elijáš je zapsána v rejstříku škol vedeném MŠMT. Dle školského zákona má škola zapsaná v rejstříku škol nárok na normativní financování (podle počtu žáků) z MŠMT.

Dalším zdrojem financování je příspěvek zřizovatele školy, kterým je České sdružení Církve adventistů sedmého dne.

V neposlední řadě využíváme financování prostřednictvím školného.

Od školního roku 2023/2024 je školné stanoveno na 37.500 Kč ročně.

 

Prostředky získáváme i zapojením do různých programů určených pro školství.

Budeme také vděčni za jakýkoliv sponzorský dar. Číslo účtu: 223671936/0300.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies