Vzdělávací program

Vzdělávací program Míříme výš Kombinovaného lycea Elijáš vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání 78-42-M/06 Kombinované lyceum.

 

Vyučovací předměty

Společný základ: Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Německý jazyk, Dějepis, Základy společenských věd, Matematika, Biologie a ekologie, Fyzika, Chemie, Zeměpis, Informatika, Ekonomika, Komunikačně dramatické činnosti, Umělecké činnosti, Křesťanská a etická výchova, Tělesná výchova, Zdravý životní styl

Humanitní zaměření (od třetího ročníku 16 hodin týdně): Psychologie, Pedagogika, Komunikace a mediální výchova, Sociální práce, Základy společenských věd, Dějiny umění, Religionistika

Přírodovědné zaměření (od třetího ročníku 16 hodin týdně): Biologie a ekologie, Chemie, Fyzika, Matematika