Základní informace

Studijní obor:

Kombinované lyceum

Kód oboru:

78-42-M/06

Kategorie vzdělání:

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Skupina oboru:

Obecně odborná příprava (lyceum), kód 78

Výstupní certifikát:

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Odborné zaměření:

Humanitní a přírodovědné zaměření

Forma a délka studia:

Čtyřeté denní studium